Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Cài đặt chứng nhận SSL


Yêu cầu: Bài viết này dành cho các khách hàng đã yêu cầu SSL của họ, đã tải xuống tập tin SSL và sẵn sàng cài đặt những tập tin này trên máy chủ của họ. Nếu vẫn chưa hoàn thành những bước đó, đây là một số tài nguyên dành cho bạn.

Sau khi tải xuống các tập tin chứng nhận, bạn có thể cài đặt chúng trên máy chủ của mình.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy máy chủ của bạn hoặc phiên bản OS cụ thể trong danh sách này, vui lòng tham khảo tài liệu đi kèm máy chủ của bạn để cài đặt SSL và sau đó Chuyển hướng tự động từ HTTP sang HTTPS.

Nếu bạn sử dụng WordPress được quản lý hoặc Websites + Marketing, chứng nhận SSL sẽ được cài đặt tự động cho bạn.

Các hướng dẫn cài đặt chứng nhận SSL

Các máy chủ thông dụng nhất

Khác

Chứng nhận xác thực mã & trình điều khiển