Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cài đặt chứng nhận SSL trên Dịch vụ lưu trữ Windows của tôi

Nếu bạn đã mua chứng nhận SSL thông thường từ nhà cung cấp bên thứ ba, hãy làm theo các bước sau để cài đặt thủ công chứng nhận trên tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows của bạn.

 1. Tạo CSR - Bạn phải cung cấp cho công ty cung cấp chứng nhận SSL yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) từ tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows của bạn.
 2. Tải lên và kích hoạt chứng nhận - Sau khi bạn nhận được chứng nhận SSL, hãy tải chứng nhận đó lên tài khoản của bạn và "bật" chứng nhận cho trang bạn muốn bảo mật.

Tạo CSR

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, hãy chọn Quản lý .
 3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Quản trị viên Plesk
 4. Trong trang Website & miền Plesk, trong phần dành cho miền bạn muốn sử dụng, chọn Chứng nhận SSL / TLS .

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ biểu tượng nào, hãy chọn Hiển thị thêm ở giữa trang rồi chọn Chứng nhận SSL / TLS .

 5. Chọn Thêm chứng nhận SSL / TLS .
 6. Nhập tên Chứng nhận , hoàn thành tất cả các trường bắt buộc trong phần Cài đặt , rồi chọn Yêu cầu .
  Cảnh báo: Thông tin bạn nhập trong phần Cài đặt phải khớp hoàn toàn với thông tin bạn đã cung cấp cho nhà cung cấp SSL khi mua chứng nhận.
 7. Chọn tên chứng nhận bạn đã thêm vào Plesk. Yêu cầu ký chứng nhận của bạn hiển thị trong phần CSR .
 8. Cung cấp CSR này cho công ty cấp chứng nhận. Sau khi cấp chứng nhận, họ sẽ cung cấp cho bạn một tập tin .crt, là chứng nhận SSL của bạn. Sau đó, tiếp tục với các bước tiếp theo bên dưới.

Tải lên và kích hoạt chứng nhận

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, hãy chọn Quản lý .
 3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Quản trị viên Plesk
 4. Trong trang Website & miền Plesk, trong phần dành cho miền bạn muốn sử dụng, chọn Chứng nhận SSL / TLS .

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ biểu tượng nào, hãy chọn Hiển thị thêm ở giữa trang rồi chọn Chứng nhận SSL / TLS .

 5. Bên dưới Tải lên các tập tin chứng nhận , bên cạnh Chứng nhận (* .crt) , chọn Chọn tập tin và duyệt đến tập tin .crt trên máy tính của bạn.
 6. Chọn tập tin làm Chứng nhận , sau đó chọn Gửi tập tin .
 7. Trong điều hướng bên tay trái, chọn Website & miền .
 8. Ngay bên dưới tên miền, chọn Cài đặt dịch vụ lưu trữ .
 9. Trong phần Bảo mật , chọn Hỗ trợ SSL / TLS .
 10. Chọn Chứng nhận bạn đã tạo và chọn OK ở cuối trang.

Vậy là xong! Để đảm bảo SSL của bạn đang hoạt động, bạn có thể kiểm tra nó tại SSL Shopper .

Xem thêm thông tin

 • Bạn không cần địa chỉ IP chuyên dụng để có chứng nhận SSL trên tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows. Điều này là do nó sử dụng giao thức Chỉ báo tên máy chủ (SNI). Tuy nhiên, không phải tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ SNI, có nghĩa là nếu không có địa chỉ IP chuyên dụng, một số người dùng sẽ không thể thiết lập thành công kết nối qua SSL.
 • Đây là trang chủ cho nội dung trợ giúp về Dịch vụ lưu trữ Windows .