Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cài đặt ionCube trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

ionCube cho phép bạn bảo vệ mã PHP của website khỏi bị xem và chạy trên các máy tính không có giấy phép. Làm theo các bước sau để cài đặt ionCube trên tài khoản dịch vụ lưu trữ cPanel của bạn.

Lưu ý: không thể cài đặt ionCube trong tài khoản dịch vụ lưu trữ WordPress được quản lý.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý .
    nhấp vào quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, nhấp vào Quản trị cPanel.
  4. Trong Trang chủ cPanel, trong phần Phần mềm , nhấp vào Chọn phiên bản PHP .
  5. Trong danh sách các phần mở rộng PHP, chọn hộp cho ioncube_loader , rồi nhấp vào Lưu .

Xem thêm thông tin

  • Để biết thêm thông tin về dịch vụ hỗ trợ cao cấp dành cho WordPress, vui lòng truy cập Danh mục Hỗ trợ WP Premium của chúng tôi.