GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cài đặt lại Kết nối Facebook của tôi

Nếu bạn gặp lỗi khi cố gắng kết nối trang của mình với Facebook, hãy thử cài đặt lại kết nối Facebook của bạn.

Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn đã tạo trang doanh nghiệp trên Facebook, trang này khác với trang hồ sơ Facebook của bạn. Nếu bạn không tạo trang doanh nghiệp hoặc chuyển đổi trang cá nhân sang trang doanh nghiệp , bạn sẽ không thể kết nối trang với trang của mình.

Một điều khác cần kiểm tra là tính bảo mật của trang Facebook và cài đặt cho tích hợp doanh nghiệp. Một khi bạn đã đọc hướng dẫn, vui lòng truy cập cài đặt doanh nghiệp của bạn và kiểm tra tùy chọn nào đã được bật.

Bạn có thể quyết định ngắt kết nối trang khỏi Facebook. Tuy nhiên, thao tác này cũng sẽ ngắt kết nối Instagram và xóa bất kỳ ảnh nào bạn đã nhập từ tài khoản mạng xã hội của bạn.

Nếu mọi thứ có vẻ như được kiểm tra ổn thỏa nhưng bạn vẫn không thể kết nối, vui lòng liên hệ một nhân viên hỗ trợ GoDaddy để được tìm hiểu nâng cao hơn.

Các bước liên quan