Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Cài đặt lại Kết nối Facebook của tôi

Nếu bạn gặp lỗi khi cố gắng kết nối trang của mình với Facebook, hãy thử cài đặt lại kết nối Facebook của bạn.

Đầu tiên, hãy thử kiểm tra xem bạn đã có tạo một trang doanh nghiệp Facebook, mà khác biệt với trang hồ sơ Facebook của bạn. Nếu bạn không tạo một trang doanh nghiệp hay chuyển trang cá nhân của bạn thành trang doanh nghiệp, bạn sẽ không thể kết nối với trang của bạn.

Một điều khác cần kiểm tra là tính bảo mật của trang Facebook và cài đặt cho tích hợp doanh nghiệp. Một khi bạn đã đọc hướng dẫn, vui lòng truy cập cài đặt doanh nghiệp của bạn và kiểm tra tùy chọn nào đã được bật.

Bạn có thể quyết định ngắt kết nối trang khỏi Facebook. Tuy nhiên, thao tác này cũng sẽ ngắt kết nối Instagram và xóa bất kỳ ảnh nào bạn đã nhập từ tài khoản mạng xã hội của bạn.

Nếu mọi thứ có vẻ như được kiểm tra ổn thỏa nhưng bạn vẫn không thể kết nối, vui lòng liên hệ một nhân viên hỗ trợ GoDaddy để được tìm hiểu nâng cao hơn.

Các bước liên quan