Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Cài đặt máy chủ và cổng cho Workspace Email

Cài đặt máy chủ và cổng được sử dụng để thiết lập các chương trình email trên thiết bị di động và máy để bàn. Bạn có thể tìm cài đặt máy chủ và cổng của mình trong Trung tâm kiểm soát không gian làm việc cũng như được liệt kê bên dưới.

Nếu bạn chỉ thấy máy chủ đến POP3 thì gói email của bạn không hỗ trợ IMAP. Tìm hiểu thêm về điểm khác biệt giữa POP và IMAP.

Máy chủ và cổng IMAP

  • Máy chủ đến (IMAP): imap.secureserver.net
  • Cổng SSL: 993

Máy chủ và cổng POP3

  • Máy chủ đến (POP3): pop.secureserver.net
  • Cổng SSL: 995

Máy chủ và cổng đi

  • Máy chủ đi (SMTP): smtpout.secureserver.net
  • Cổng SSL: 465 hoặc 587

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin