GoDaddy Trợ giúp

Cài đặt một trình cắm CAPTCHA trong WordPress

THƯ RÁC thường do bot tạo ra, chứ không phải con người. Có một cách giúp website WordPress của bạn phân biệt được hai loại này là cài đặt trình cắm CAPTCHA.

  1. Đăng nhập vào WordPress
  2. Truy cập Trình cắm, sau đó nhấp vào Thêm mới.
  3. Nhập "CAPTCHA" vào ô 'Tìm kiếm Trình cắm’
  4. Nhấp vào tên trình cắm để tìm hiểu thêm thông tin về trình cắm này
  5. Sau khi định vị trình cắm bạn thích, hãy nhấp vào Cài đặt ngay

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin