Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Cài đặt một trình cắm trong WordPress

Bạn có thể sử dụng các trình cắm để thêm các chức năng khác nhau vào trang WordPress của mình. Có hàng nghìn trình cắm miễn phí được liệt kê trong kho lưu trữ WordPress mà bạn có thể cài đặt trực tiếp từ bảng điều khiển của trang của mình. Thực hiện theo các bước bên dưới để thêm trình cắm mới vào trang WordPress của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng một trình cắm không được liệt kê trong kho lưu trữ WordPress, hãy cài đặt nó bằng cách tải lên tập tin .zip.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu bên trái, chọn Trình cắm rồi chọn Thêm mới .
  3. Trong thanh Tìm kiếm trình cắm, vui lòng nhập tên của trình cắm bạn muốn cài đặt. Nếu không biết tên của trình cắm , bạn có thể nhập từ khóa có liên quan. Ví dụ: để tìm một trình cắm bảo mật, hãy nhập "Bảo mật" và sau đó duyệt qua các kết quả để tìm một trình cắm phù hợp với nhu cầu của bạn.
  4. Khi đã tìm thấy trình cắm phù hợp, vui lòng chọn Cài đặt ngay.
  5. Tùy chọn: Nếu bạn muốn trình cắm hoạt động sau khi cài đặt, hãy chọn Kích hoạt. Nếu không, bạn luôn có thể kích hoạt trình cắm sau.

Xem thêm thông tin