Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Cài đặt Professional Email

Hoàn tất tạo tài khoản Email Chuyên nghiệp để gửi và nhận email sao cho thuận tiện cho bạn.

1: Tạo một tài khoản email

Cài đặt tài khoản Email Chuyên nghiệp và tạo (các) địa chỉ email của bạn.

2: Thêm một email khôi phục

Email khôi phục là một phương pháp dự phòng để đặt lại mật khẩu nếu bạn không thể tìm thấy nó.

3: Đăng nhập vào Webmail

Webmail là cách thức nhanh nhất để kiểm tra email của bạn bằng cách sử dụng trình duyệt.

4: Cài đặt điện thoại hay máy tính để bàn của bạn

Vui lòng cài đặt địa chỉ email trên điện thoại, máy tính hoặc cả hai.

5: Gửi một email

Gửi email đầu tiên của bạn.