Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Cài đặt tài khoản Email trong không gian làm việc


Bước 1 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Email trong không gian làm việc của tôi.

Thiết lập tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn và tạo địa chỉ email trong Trung tâm kiểm soát không gian làm việc.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát không gian làm việc. Sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn (địa chỉ và mật khẩu Workspace Email sẽ không dùng được ở đây).
 2. Ở phía trên danh sách Địa chỉ email, vui lòng chọn Tạo.
  Vui lòng chọn tạo email
 3. Vui lòng chọn hộp kiểm kế bên Email, rồi nhậptên và miền của địa chỉ email của bạn.
  Nhập tên email và chọn miền
 4. Nhập và xác nhận Mật khẩu.
  Nhập mật khẩu
 5. Chọn Tạo.
  Vui lòng chọn Tạo

Sẽ mất vài phút để thiết lập tài khoản và địa chỉ email. Khi bạn nhận được email xác nhận, vui lòng chọn Tiếp theo.

Xem thêm thông tin