Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cài đặt tên miền của tôi với GoDaddy

Cài đặt tên miền GoDaddy của bạn là bước đầu tiên để tạo một hiển thị trực tuyến nổi bật. Đây là thương hiệu của bạn và là tên mọi người dùng để tìm kiếm bạn trực tuyến. Bạn hãy nhớ rằng đây sẽ chỉ áp dụng nếu bạn vẫn chưa kích hoạt miền.


  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn Trung tâm kiểm soát miền. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Bạn hãy nhấp tên miền trong danh sách để truy cập trang Cài đặt Miền.
  3. Vui lòng nhấp vào Dùng miền của tôi. Bạn không thấy nút? Điều này có nghĩa là miền của bạn đã được kích hoạt, nhưng bạn vẫn có thể cài đặt một website hay một địa chỉ email.
  4. Chọn tùy chọn phù hợp nhất với website của bạn. Tùy chọn có thể khác biệt tùy theo cài đặt tài khoản của bạn.

Xem thêm thông tin