WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cài đặt trình cắm Sucuri Security trong WordPress

Để cài đặt trình cắm Sucuri Security và cải thiện bảo mật cho trang WordPress của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu bên trái, chọn Trình cắm rồi chọn Thêm mới .
  3. Tìm kiếm "Bảo mật Sucuri - Kiểm toán, Trình quét phần mềm độc hại và Tăng cường bảo mật".
  4. Chọn Cài đặt ngay .
  5. Chọn Kích hoạt .

Trình cắm Sucuri Security hiện đã được cài đặt và hoạt động trên trang của bạn.

Các bước tiếp theo

Bây giờ bạn đã cài đặt trình cắm Sucuri Security, bạn có thể kích hoạt các tính năng bảo mật sau đây chỉ trong một vài cú nhấp chuột.

Xem thêm thông tin