Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cài đặt WordPress hoặc các ứng dụng khác trong tài khoản Lưu trữ Windows của tôi

WordPress là một trong những công cụ xây dựng website phổ biến nhất - bạn có thể tạo mọi thứ, từ blog đến các trang thương mại điện tử. Đây là cách cài đặt WordPress (hoặc các ứng dụng khác) trên tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows của bạn.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Quản trị viên Plesk .
  4. Trong trang chủ Plesk, trong điều hướng bên trái, chọn Ứng dụng .
    chọn ứng dụng
  5. Chọn Ứng dụng nổi bật .
  6. Để cài đặt WordPress, bên cạnh WordPress chọn Cài đặt . Hoặc, duyệt để tìm các ứng dụng khác mà bạn cần cho trang của mình. Khi bạn tìm thấy một ứng dụng bạn muốn, hãy chọn Cài đặt .

Xem thêm thông tin