Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Cài đặt chứng nhận SSL


Sau khi tải xuống các tập tin chứng nhận, bạn có thể cài đặt chúng trên máy chủ của mình.

Lưu ý: Danh sách hướng dẫn cài đặt này không đầy đủ. Để xem các hướng dẫn cài đặt ngoài danh sách dưới đây, vui lòng tham khảo tài liệu đi kèm máy chủ của bạn.

Nếu bạn sử dụng WordPress được quản lý hoặc Websites + Marketing, chứng nhận SSL sẽ được cài đặt tự động cho bạn.

Chứng nhận SSL

Thông dụng nhất:

Khác

Chứng nhận xác thực mã & trình điều khiển


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.