Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Cài đặt chứng nhận SSL trong Microsoft IIS 5 & 6

Sau khi bạn yêu cầu chứng nhận trong đơn trực tuyến của chúng tôi và nó đã sẵn sàng để cài đặt, bạn phải tải về các tập tin mà chúng tôi cung cấp.

Sau khi tải về các tập tin, hãy cài đặt chứng nhận trung gian vào máy chủ Microsoft® IIS 5 hoặc 6 của bạn. Bạn cũng có thể tải về các chứng nhận trung gian từ kho lưu trữ.

Sau đó, để hoàn tất quy trình này, bạn phải cài đặt chứng nhận SSL chính trên máy chủ của bạn.

Để cài đặt chứng nhận SSL trung gian

 1. Nhấp Bắt đầu , và sau đó nhấp Chạy...
 2. mmc, và sau đó nhấp OK. Giao diện quản lý Microsoft Managment Console (Bàn điều khiển 1) mở.
 3. Từ menu Tập tin, nhấp vào Thêm/Gỡ bỏ Snap-in... .
 4. Bấm vào Thêm.
 5. Chọn Chứng nhận, và nhấp vào Thêm.
 6. Chọn Tài khoản máy tính, rồi nhấp vào Tiếp theo.
 7. Chọn Máy tính cục bộ, rồi nhấp vào Hoàn thành.
 8. Đóng cửa sổ Thêm snap-in độc lập.
 9. Trong cửa sổ Thêm/Gỡ bỏ các Snap-in, nhấp vào OK.
 10. Trong cửa sổ Bàn điều khiển 1, nhấp vào + để mở rộng thư mục Chứng nhận.
 11. Nhấp phải vào thư mục Các cơ quan chứng nhận trung gian, di chuột qua Tất cả tác vụ, và sau đó nhấp vào Nhập.
 12. Nhấp Tiếp theo.
 13. Nhấp vào Duyệt để tìm tập tin chứng nhận.
 14. Trong cửa sổ Mở, chọn *.p7b cho Loại tập tin.
 15. Chọn tập tin chứng nhận trung gian thích hợp, và sau đó nhấp vào Mở.
 16. Trong Trình hướng dẫn nhập chứng nhận, nhấp vào Tiếp theo.
 17. Chọn Đặt tất cả các chứng nhận vào kho sau, và sau đó nhấp vào Duyệt.
 18. Trong cửa sổ Chọn kho chứng nhận, chọn Cơ quan chứng nhận trung gian, và sau đó nhấp vào OK.
 19. Trong Trình hướng dẫn nhập chứng nhận, nhấp vào Tiếp theo.
 20. Nhấp vào Hoàn thành, và sau đó nhấp vào OK.
 21. Đóng cửa sổ Bàn điều khiển 1 và sau đó nhấp vào Không để gỡ bỏ các cài đặt bàn điều khiển.

Để cài đặt chứng nhận SSL chính

 1. Nhấp vào Bắt đầu, chọn Công cụ quản trị, sau đó nhấp Trình quản lý Dịch vụ thông tin Internet (IIS).
 2. Nhấp vào + bên cạnh máy tính cục bộ của bạn.
 3. Nhấp vào + bên cạnh web site.
 4. Nhấp chuột phải vào website hoặc tên máy chủ cho chứng nhận của bạn, và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 5. Trong cửa sổ Thuộc tính web site mặc định, nhập vào Bảo mật thư mục.
 6. Nhấp vào Chứng nhận máy chủ, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 7. Trong cửa sổ Trình hướng dẫn chứng nhận IIS, chọn Xử lý yêu cầu còn chờ và cài đặt chứng nhận, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 8. Bấm vào Duyệt.
 9. Trong cửa sổ Mở, chọn Tất cả tập tin (*.*) cho Tập tin thuộc loại:, chọn tập tin .crt của bạn, rồi bấm vào Mở.
 10. Trong cửa sổ Trình hướng dẫn chứng nhận IIS, bấm vào Tiếp theo.
 11. Nhập cổng bạn muốn sử dụng cho website của mình, rồi bấm vào Tiếp theo.
 12. Xác minh phần Tổng hợp chứng nhận, rồi bấm vào Tiếp theo.
 13. Bấm vào Hoàn tất.

Chứng nhận SSL của bạn được cài đặt. Truy cập website của bạn bằng HTTPS để xác minh việc cài đặt. Nếu bạn gặp sự cố, hãy xem Kiểm tra cấu hình SSL của bạn để được trợ giúp chẩn đoán các vấn đề.

Như một sự ưu đãi, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.