Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Cài đặt DNS với máy chủ Bảng điều khiển Parallels Plesk 10 và miền với chúng tôi

Có ba bước cài đặt DNS cho các website được lưu trữ trên Máy chủ riêng ảo (VPS) hoặc chuyên dụng bằng Plesk 10.x:

 1. Tạo tập tin vùng cho tên miền của bạn trong Bảng điều khiển Parallels Plesk.
 2. Tạo và đăng ký hai máy chủ lưu trữ miền.
 3. Chỉ định máy chủ tên đến tên miền đã đăng ký của bạn.

Bước 1 — Tạo tập tin vùng cho tên miền của bạn trong Bảng điều khiển Parallels Plesk

Bảng điều khiển Parallels Plesk sẽ tự động tạo tập tin vùng cho bất kỳ tên miền nào bạn cài đặt trong Bảng điều khiển Parallels Plesk. Nếu bạn đã cài đặt tên miền trong Bảng điều khiển Parallels Plesk, thì bạn có thể bỏ qua bước này.

Cách tạo tập tin vùng cho tên miền của bạn trong Bảng điều khiển Parallels Plesk

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Parallels Plesk với tư cách quản trị viên.
 2. Trong tab Không gian web vào Thêm không gian web.
 3. Hoàn thành biểu mẫu tên miền và bấm vào OK.

LƯU Ý: Quá trình hoàn tất các thay đổi đối với máy chủ chuyên dụng của bạn có thể kéo dài tối đa 24 giờ.

Bước 2 — Tạo và đăng ký máy chủ lưu trữ miền của bạn

Sau khi bạn cài đặt tên miền và tạo tập tin vùng trong Bảng điều khiển Parallels Plesk, bạn cần tạo và đăng ký hai máy chủ lưu trữ miền cho tên miền của bạn. Nếu tên miền của bạn được đăng ký với chúng tôi, thì bạn có thể hoàn thành bước này trong tài khoản của bạn với chúng tôi. Nếu tên miền của bạn được đăng ký với công ty khác, thì bạn cần liên hệ với họ để biết các hướng dẫn về việc đăng ký máy chủ lưu trữ miền.

Hãy xem Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi để biết các hướng dẫn về cách tạo máy chủ lưu trữ miền và sử dụng địa chỉ IP cho máy chủ của bạn (bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP cho máy chủ của mình trong trình quản lý Máy chủ riêng ảo (VPS) hoặc chuyên dụng của bạn hay trong Plesk).

Hai máy chủ lưu trữ miền bạn tạo ra có thể được sử dụng cho các tên miền khác được lưu trữ trong Máy chủ riêng ảo (VPS) của bạn. Bạn không cần tạo máy chủ lưu trữ miền mới cho từng tên miền của mình.

Sau khi tạo máy chủ lưu trữ miền, bạn phải đăng ký chúng trên máy chủ của mình.

Cách đăng ký máy chủ lưu trữ miền của bạn trong Bảng điều khiển Parallels Plesk

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Parallels Plesk với tư cách quản trị viên.
 2. Từ phần Dịch vụ lưu trữ, bấm vào Miền. (Nếu bạn không thấy tùy chọn này, vui lòng chuyển sang bước 4.)
 3. Bấm vào Mở trong bảng điều khiển ở bên phải tên miền bạn muốn sử dụng.
 4. Từ tab Website & miền, bấm vào Cài đặt DNS.
 5. Bấm vào nút Thêm bản ghi, thêm các bản ghi sau, rồi bấm vào OK sau mỗi lần thêm:
  Trường Việc cần làm...
  Loại bản ghi Chọn A.
  Tên miền Nhập miền con bạn sử dụng cho máy chủ lưu trữ miền của mình. Ví dụ: NS1.
  Địa chỉ IP Nhập địa chỉ IP của máy chủ của bạn.
  Trường Việc cần làm...
  Loại bản ghi Chọn A.
  Tên miền Nhập miền con bạn sử dụng cho máy chủ lưu trữ miền của mình. Ví dụ: NS2.
  Địa chỉ IP Nhập địa chỉ IP của máy chủ của bạn.
  Trường Việc cần làm...
  Loại bản ghi Chọn NS.
  Tên miền Để trống hoặc nhập miền con cho website của bạn
  Địa chỉ IP Nhập một trong các miền con bạn tạo cho máy chủ lưu trữ miền của mình, cùng với tên miền của bạn. Ví dụ: NS1.coolexample.com, trong đó, coolexample.com là tên miền của bạn.
  Trường Việc cần làm...
  Loại bản ghi Chọn NS.
  Tên miền Để trống hoặc nhập miền con cho website của bạn
  Địa chỉ IP Nhập một trong các tên miền phụ bạn đã tạo cho máy chủ tên miền của bạn, cùng với tên miền của bạn. Ví dụ NS2.coolexample.com, với coolexample.com là tên miền của bạn.
 6. Nhấp Cập nhật.
 7. Khởi động lại dịch vụ DNS để bảo đảm rằng các thay đổi có hiệu lực trên máy chủ của bạn. Bấm vào Quay lại Bảng quản trị máy chủ.
 8. Từ phần Quản lý máy chủ, bấm vào Công cụ & cài đặt.
 9. Bấm vào Quản lý dịch vụ.
 10. Bấm vào nút làm mới màu vàng ở phía xa bên phải của dịch vụ Máy chủ DNS (BIND). Đợi vài phút để dịch vụ khởi động lại.

  Quá trình lan truyền DNS có thể kéo dài 24 - 48 giờ.

Bước 3 — Thiết lập máy chủ tên miền của bạn

Vậy là bạn đã tạo và đăng ký hai máy chủ lưu trữ miền, giờ bạn cần đặt để máy chủ tên cho tên miền của bạn trỏ đến Máy chủ riêng ảo (VPS)/chuyên dụng của bạn. Hãy xem Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi, chọn Tôi có máy chủ tên riêng biệt cho miền của mình, rồi nhập tên của các máy chủ lưu trữ miền bạn đã tạo trong bước trước.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.