Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Cài đặt DNS với máy chủ Bảng điều khiển Parallels Plesk 9 của bạn và miền với chúng tôi

Có ba bước để cài đặt DNS cho các website được lưu trữ trên các máy chủ chuyên dụng hoặc máy chủ riêng ảo (VPS) bằng cách sử dụng Plesk 9:

 1. Tạo một tập tin vùng cho tên miền của bạn trong bảng điều khiển Parallels Plesk
 2. Tạo và đăng ký hai máy chủ miền.
 3. Chỉ định các máy chủ tên tới tên miền được đăng ký của bạn.

Bước 1 — tạo một tập tin vùng cho tên miền của bạn trong bảng điều khiển Parallels Plesk

Bảng điều khiển Parallels Plesk tự động tạo một tập tin vùng cho bất kỳ tên miền nào bạn cài đặt trong bảng điều khiển Parallels Plesk. Nếu bạn đã cài đặt một tên miền trong bảng điều khiển Parallels Plesk, bạn có thể bỏ qua bước này.

Để tạo một tập tin vùng cho tên miền của bạn trong bảng điều khiển Parallels Plesk

 1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Parallels Plesk như quản trị
 2. Trong mục Khách hàng, nhấp vào khách hàng mà bạn muốn sử dụng.
 3. Nhấp Thêm miền mới.
 4. Hoàn thành các trường trên màn hình, và sau đó nhấp OK.
 5. Chọn loại dịch vụ lưu trữ cho tên miền, sau đó nhấp OK.
 6. Hoàn thành trang cài đặt dịch vụ lưu trữ và nhấp OK.

LƯU Ý: Có thể mất đến 24 giờ để hoàn thành những thay đổi cho máy chủ chuyên dụng của bạn.

Bước 2 — Tạo và Đăng ký máy chủ miền của bạn

Sau khi bạn cài đặt tên miền và tạo tập tin vùng trong bảng điều khiển Parallels Plesk, bạn cần tạo và đăng ký hai máy chủ miền cho tên miền của bạn. Nếu tên miền của bạn được đăng ký với chúng tôi, bạn có thể hoàn thành bước này trong tài khoản của bạn với chúng tôi. Nếu tên miền của bạn được đăng ký với công ty khác, bạn sẽ cần liên hệ với họ để có hướng dẫn về đăng ký máy chủ miền.

Xem Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi để biết hướng dẫn về cách tạo các máy chủ lưu trữ miền và sử dụng địa chỉ IP cho máy chủ của bạn (bạn có thể tìm địa chỉ IP cho máy chủ của bạn trong trình quản lý chuyên dụng hoặc máy chủ riêng ảo (VPS) hoặc trong Plesk).

Hai máy chủ lưu trữ miền bạn tạo ra có thể được sử dụng cho các tên miền khác được lưu trữ trong Máy chủ riêng ảo (VPS) của bạn. Bạn không cần tạo máy chủ lưu trữ miền mới cho từng tên miền của mình.

Sau khi tạo máy các máy chủ miền của bạn, bạn phải đăng ký chúng trên máy chủ của bạn.

Để đăng ký các máy chủ miền của bạn trong bảng điều khiển Parallels Plesk

 1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Parallels Plesk như quản trị
 2. Trong mục Miền, nhấp vào Miền.
 3. Nhấp vào tên miền mà bạn muốn sử dụng.
 4. Trong mục Web Site, nhấp vào Cài đặt DNS.
 5. Nhấp vào Thêm hồ sơ, hoàn thành các trường sau đây, và sau đó nhấp OK:
  • Loại hồ sơ — Chọn A.
  • Nhập tên miền — nhập miền con mà bạn đã sử dụng cho máy chủ miền của bạn, ví dụ, NS1.
  • Nhập địa chỉ IP — Nhập địa chỉ IP máy chủ của bạn.
 6. Lặp lại bước cuối cùng bằng cách sử dụng thông tin sau để tạo thêm ba hồ sơ:
  • Loại hồ sơ — Chọn A.
   Nhập tên miền — nhập miền con mà bạn đã sử dụng cho máy chủ miền của bạn, ví dụ, NS2.
   Nhập địa chỉ IP — Nhập địa chỉ IP máy chủ của bạn.
  • Loại hồ sơ — Chọn NS.
   Nhập tên miền — Nhập www, hoặc nhập miền con cho website của bạn.
   Nhập địa chỉ IP — nhập một trong những miền con bạn đã tạo cho máy chủ miền của bạn, cùng với tên miền của bạn, ví dụ NS1.coolexample.com., trong đó coolexample.com là tên miền của bạn.
  • Loại hồ sơ — Chọn NS.
   Nhập tên miền — Nhập www, hoặc nhập miền con cho website của bạn.
   Nhập địa chỉ IP — nhập một trong những miền con bạn đã tạo cho máy chủ miền của bạn, cùng với tên miền của bạn, ví dụ NS2.coolexample.com., trong đó coolexample.com là tên miền của bạn.

Bước 3 — đăng ký máy chủ tên

Bây giờ bạn đã tạo và đăng ký hai máy chủ miền, bạn cần thiết lập các máy chủ tên cho tên miền của bạn trỏ đến máy chủ riêng ảo (VPS)/chuyên dụng của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi.

Bước 4 — thiết lập các máy chủ tên của bạn

Bây giờ bạn đã đăng ký các máy chủ tên khách hàng mà bạn đã tạo, bạn có thể trỏ miền của bạn đến chúng. Hãy xem Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi và chọn Tôi có các máy chủ tên riêng biệt cho các miền của tôi

Có thể mất đến 48 giờ để những thay đổi này và thay đổi DNS thể hiện trực tuyến trên internet.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.