Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Cài đặt email trong BlackBerry 10 của tôi

Để cài đặt Office 365 từ email GoDaddy trên điện thoại BlackBerry của bạn (OS 10 và cao hơn), hãy làm theo các bước trong bài viết này.

 1. Điều hướng đến menuCài đặt, chọnTài khoản, sau đó nhấp tùy chọnThêm tài khoản ở phía cuối màn hình.
 2. Chạm vàoEmail, Lịch và Địa chỉ liên hệ.
 3. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp Tiếp theo.
 4. Nhập mật khẩu và nhấp Tiếp theo, rồi nhấp vào Hoàn tất.
 5. Bấm vào Hoàn tất.

Nếu BlackBerry không thể cài đặt tài khoản của bạn, bạn có thể thử hai phương pháp sau:

Exchange ActiveSync (EAS)

EAS cung cấp tất cả lợi ích của việc sử dụng một tài khoản dựa trên Exchange.

 1. Điều hướng đến menuCài đặt, chọnTài khoản, sau đó nhấp tùy chọnThêm tài khoản ở phía cuối màn hình.
 2. Chạm vào Nâng cao ở phía cuối màn hình.
 3. Chọn Microsoft Exchange ActiveSync.
 4. Hoàn thành các nội dung sau đây:
  Trường Việc cần làm...
  Tên người dùng Nhập địa chỉ email của bạn
  Địa chỉ email Nhập địa chỉ email của bạn
  Địa chỉ máy chủ Nhập outlook.office365.com
 5. Bấm vào Hoàn tất.

IMAP/POP

Sử dụng Office 365 của bạn dưới dạng tài khoản email IMAP hay POP sẽ không cung cấp tất cả lợi ích của một địa chỉ email dựa trên Exchange — nó chỉ kiểm tra email của bạn, chứ không phải bất kỳ tài nguyên được kết hợp của nó như lịch.

 1. Điều hướng đến menuCài đặt, chọnTài khoản, sau đó nhấp tùy chọnThêm tài khoản ở phía cuối màn hình.
 2. Chạm vào Tôi sẽ cung cấp các cài đặt để thêm vào tài khoản email này.
 3. Cuộn xuống, sau đó nhấp Tiếp theo.
 4. Chạm vào Email của nhà cung cấp dịch vụ Internet (POP/IMAP), sau đó chạm vào Tiếp theo.
 5. Nhập địa chỉ email đầy đủ cho tên người dùng của bạn (ví dụ như, email@domain.com).
 6. Cuộn xuống và nhập outlook.office365.com dưới dạng tên của máy chủ đến, sau đó nhấp Tiếp theo.
 7. Nhập smtp.office365.com dưới dạng tên của máy chủ đi, sau đó nhấp Tiếp theo.
 8. Chạm vào Hoàn thành.

Để đảm bảo bạn có thể gửi các thư, chạm vàoThư,hãy viết một email và gửi nó đến cho chính bạn.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.