Cài đặt lại mật khẩu cho ứng dụng website (CMS)

Nếu website của bạn đã bị xâm nhập, bạn có thể phải thay đổi mật khẩu quản trị viên cho ứng dụng website của mình (hay Hệ thống Quản lý Nội dung/CMS).

Quy trình của thao tác này sẽ tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, tình huống và kinh nghiệm của bạn với các công cụ website khác. Một phương pháp thông thường để thay đổi mật khẩu quản trị viên hoạt động với tất cả CMS, dù vậy, là thay đổi mật khẩu của bạn qua phpMyAdmin (Web & Classic / cPanel / Plesk).

WordPress® Cài đặt lại mật khẩu của bạn
Joomla!™ Làm sao để bạn khôi phục hay cài đặt lại mật khẩu quản trị?
Drupal™ Khôi phục mật khẩu quản trị

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.