Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Cài đặt máy chủ và cổng

Kết quả hàng đầu cho IMAP, POP, SMTP, địa chỉ máy chủcài đặt cổng.

Tìm IMAP, POP (POP3) đến và địa chỉ máy chủ SMTP đi, cộng thêm cổng và số cổng SSL của bạn.

Máy chủ IMAP, POP, SMTPvà cài đặt cổng cho Microsoft 365.

IMAP, POP, SMTP Cài đặt máy chủ và cổng cho Email trong không gian làm việc.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.