Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cài đặt máy chủ và cổng cho Workspace Email

Cài đặt máy chủ và cổng có thể giúp bạn thiết lập email trong chương trình email trên thiết bị di động và máy để bàn.

Bạn có thể tìm cài đặt máy chủ và cổng của mình trong Trung tâm kiểm soát không gian làm việc cũng như bên dưới.

Nếu bạn chỉ thấy máy chủ đến POP3 thì gói email của bạn không hỗ trợ IMAP. Tìm hiểu thêm về điểm khác biệt giữa POP và IMAP.

Châu Mỹ

Máy chủ và cổng IMAP

 • Máy chủ đến (IMAP): imap.secureserver.net
 • Cổng SSL: 993

Máy chủ và cổng POP3

 • Máy chủ đến (POP3): pop.secureserver.net
 • Cổng SSL: 995

Máy chủ và cổng đi

 • Máy chủ đi (SMTP): smtpout.secureserver.net
 • Cổng SSL: 465 hoặc 587

Châu Á

Máy chủ và cổng IMAP

 • Máy chủ đến (IMAP): imap.asia.secureserver.net
 • Cổng SSL: 993

Máy chủ và cổng POP3

 • Máy chủ đến (POP3): pop.asia.secureserver.net
 • Cổng SSL: 995

Máy chủ và cổng đi

 • Máy chủ đi (SMTP): smtpout.asia.secureserver.net
 • Cổng SSL: 465 hoặc 587

Châu Âu

Máy chủ và cổng IMAP

 • Máy chủ đến (IMAP): imap.europe.secureserver.net
 • Cổng SSL: 993

Máy chủ và cổng POP3

 • Máy chủ đến (POP3): pop.europe.secureserver.net
 • Cổng SSL: 995

Máy chủ và cổng đi

 • Máy chủ đi (SMTP): smtpout.europe.secureserver.net
 • Cổng SSL: 465 hoặc 587

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.