Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Cài đặt SiteLock trên máy chủ được quản lý hoặc quản lý hoàn toàn của bạn

Lưu ý: Kể từ ngày 1/6/2017, Bộ quét phần mềm độc hại không còn khả dụng để mua đối với khách hàng của GoDaddy. Để biết sản phẩm bảo mật mới nhất của chúng tôi, vui lòng xem quaBảo mật Website.

Sau khi thêm trang vào máy chủ được quản lý hay quản lý hoàn toàn (cPanel/Plesk), bạn có thể thêm Bộ quét phần mềm độc hại cho chúng. Tóm lại, công cụ bảo mật tất cả trong một của Bộ quét phần mềm độc hại sẽ đảm bảo rằng phần máy chủ của bạn được hiển thị nhiều nhất trên Internet sẽ được giữ bảo mật.

Chúng tôi khuyến nghị cài đặt Bộ quét phần mềm độc hại chỉ sau khi website của bạn ở chế độ trực tuyến và được lưu trữ trên máy chủ này. Phần lớn số lượt quét sẽ quét website của bạn, nên nếu không ở chế độ trực tuyến hay được lưu trữ với công ty khác, kết quả sẽ kém ý nghĩa hơn nếu trang hiện tại không được lưu trữ với máy chủ được quản lý hay quản lý hoàn toàn.

Để cài đặt Bộ quét phần mềm độc hại trên máy chủ được quản lý hay quản lý hoàn toàn của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Máy chủ.
  3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  4. Trong phần Bảng điều khiển Trang, kế bên trang bạn muốn sử dụng, vui lòng nhấp vào Thêm Bộ quét phần mềm độc hại.
  5. Nhập một địa chỉ email hợp lệ mà bạn muốn nhận thông báo Bộ quét phần mềm độc hại, rồi nhấp vào Kích hoạt.
  6. Bạn hãy làm mới trang, rồi nhấp vào Thêm Bộ quét phần mềm độc hại.
  7. Vui lòng nhấp vào Thêm Bộ quét phần mềm độc hại, rồi nhấp vào OK.
  8. Vui lòng làm mới trang, rồi nhấp vào Thêm Bộ quét phần mềm độc hại.

Tử đây, bạn có thể có tổng quan các báo cáo của trang hay nhấp vào Báo cáo Đầy đủ để khởi chạy Bảng điều khiển của Bộ quét phần mềm độc hại..

Chúng tôi cũng khuyến nghị cấu hình SMART của Bộ quét phần mềm độc hại để tự động bỏ phần mềm độc hại khỏi máy chủ (thêm thông tin).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.