Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Cài đặt tài khoản của bạn

Sau khi mua một gói dịch vụ lưu trữ, bạn cần cài đặt nó trước khi sử dụng để lưu trữ website của mình.

Để cài đặt Tài khoản lưu trữ của bạn

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Hoàn tất các trường hiện trên màn hình, rồi nhấp Hoàn tất:

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.