Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Cài đặt thủ công chứng nhận SSL trên máy chủ IIS 8


Không phải là loại máy chủ thích hợp? Vui lòng quay lại danh sách hướng dẫn cài đặt.

Sau khi yêu cầu chứng nhận được phê duyệt, bạn có thể tải chứng nhận về từ trình quản lý SSL và cài đặt vào máy chủ IIS 8.

Sao chép các tập tin chứng nhận vào máy chủ

 1. Tìm thư mục lưu trữ chứng nhận và tập tin chính trên máy chủ, sau đó tải lên chứng nhận trung gian (gd_iis_intermediates.p7b hoặc tương tự) và chứng nhận chính (tập tin .crt với tên ngẫu nhiên) vào thư mục đó.

Thêm chứng nhận dưới dạng snap-in vào bảng điều khiển Microsoft Management (MMC)

 1. Nhấp vào Menu Bắt đầu, sau đó nhấp vào Chạy.
 2. Khi được nhắc, nhập mmc rồi nhấp vào OK.
 3. Nhấp vào Tập tin, sau đó nhấp vào Thêm/xóa Snap-in.
 4. Trên cửa sổ mới, nhấp vào nút Thêm.
 5. Trên cửa sổ mới, chọn Chứng nhận rồi nhấp vào Thêm.
 6. Chọn Tài khoản máy tính cho snap-in rồi nhấp vào Tiếp theo.
 7. Nhấp vào Máy tính cục bộ, rồi nhấp vào Hoàn tất.
 8. Nhấp vào Đóng trên cửa sổ Thêm snap-in độc lập.
 9. Nhấp vào OK trên cửa sổ Thêm/xóa snap-in.

Nhập chứng nhận SSL trung gian

 1. Trong bảng điều khiển MMC, nhấp vào để mở rộng mục Chứng nhận (Máy tính cục bộ).
 2. Nhấp chuột phải vào thư mục Đơn vị chứng nhận trung gian, di chuột qua Tất cả tác vụ rồi nhấp vào Nhập.
 3. Trên cửa sổ mới, nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Duyệt, tìm tập tin chứng nhận trung gian bạn đã tải lên rồi nhấp vào Mở.
 5. Nhấp vào Tiếp theo, xác minh thông tin chứng nhận đúng rồi nhấp vào Hoàn tất.
 6. Đóng thông báo quá trình nhập đã thành công.

Cài đặt chứng nhận SSL

 1. Nhấp vào Menu Bắt đầu, sau đó nhấp vào Chạy.
 2. Khi được nhắc, nhập inetmgr rồi nhấp vào OK để khởi động Internet Information Services (IIS) Manager.
 3. Dưới bảng điều khiển Connections (Kết nối) ở bên trái, nhấp vào Tên máy chủ của bạn.
 4. Trong bảng điều khiển chính dưới phần IIS, nhấp đúp vào Server Certificates (Chứng nhận máy chủ).
 5. Dưới bảng điều khiển Actions (Thao tác) ở bên phải, nhấp vào Complete Certificate Request (Hoàn thành yêu cầu chứng nhận).
 6. Trên cửa sổ mới, nhấp vào ... để duyệt, tìm tập tin chứng nhận chính mà bạn đã tải lên rồi nhấp vào Open (Mở).
 7. Thêm Friendly name (Tên quen gọi) để dễ dàng xác định chứng nhận này trong tương lai.
 8. Trong tùy chọn lưu trữ chứng nhận, chọn Cá nhân rồi nhấp vào OK.

Ràng buộc chứng nhận SSL

 1. Dưới bảng điều khiển Kết nối ở bên trái, nhấp vào để mở rộng thư mục Trang.
 2. Nhấp vào Site Name (Tên trang) bạn định cài đặt chứng nhận SSL.
 3. Dưới bảng điều khiển Actions (Thao tác) ở bên phải, tìm phần Edit Site (Sửa trang) rồi nhấp vào Bindings (Ràng buộc).
 4. Trên cửa sổ mới, nhấp vào Add (Thêm) và điền vào các thông tin sau:
  • Type (Loại): chọn https.
  • IP Address (Địa chỉ IP): chọn All Unassigned (Tất cả không gán).
  • Port (Cổng): nhập 443.
  • Host name (Tên máy chủ): để trống.
  • SSL Certificate (Chứng nhận SSL): chọn SSL bạn vừa cài đặt.
 5. Nhấp vào OK để xác nhận, sau đó nhấp vào Close (Đóng) ở cửa sổ Site Bindings (Ràng buộc trang).

Khởi động lại IIS

 1. Dưới bảng điều khiển Actions (Thao tác) ở bên phải, tìm phần Manage Website (Quản lý website) rồi nhấp vào Restart (Khởi động lại).

Lưu ý: Chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.