Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Cài đặt thủ công chứng nhận SSL trên ứng dụng web Microsoft Azure

Sau khi yêu cầu chứng nhận được phê duyệt, bạn có thể tải chứng nhận về từ trình quản lý SSL và cài đặt vào máy chủ Microsoft IIS. Sau khi chứng nhận được cài đặt trên máy chủ IIS của bạn, hãy làm theo hướng dẫn sau để chuyển đổi chứng nhận thành tập tin .pfx và tải tập tin đó lên cổng thông tin Microsoft Azure.

Nếu bạn đang sử dụng máy ảo Azure thay vì ứng dụng web Azure, bạn cần phải kết nối với phiên bản của mìnhcài đặt chứng nhận theo cách thủ công.

 1. Nhấp vào Menu Bắt đầu, sau đó nhấp vào Chạy.
 2. Khi được nhắc, nhập inetmgr rồi nhấp vào OK để khởi động Internet Information Services (IIS) Manager.
 3. Dưới bảng điều khiển Connections (Kết nối) ở bên trái, nhấp vào Tên máy chủ của bạn.
 4. Trong bảng điều khiển chính dưới phần IIS, nhấp đúp vào Server Certificates (Chứng nhận máy chủ).
 5. Chọn chứng nhận bạn mới cài đặt.
 6. Dưới bảng điều khiển Thao tác ở bên phải, nhấp vào Xuất....
 7. Trong cửa sổ mới, nhấp vào ... dưới phần Xuất sang:.
 8. Tìm thư mục lưu trữ chứng nhận và tập tin chính trên máy chủ, sau đó nhập Tên tập tin mong muốn. Nhấp vào Mở.
 9. Trong trường Mật khẩuXác nhận mật khẩu, nhập mật khẩu để bảo mật tập tin. Mật khẩu này sẽ được sử dụng khi tải tập tin lên Azure.
 10. Nhấp vào OK để tạo tập tin .pfx.
 11. Đăng nhập vào cổng thông tin Azure tại địa chỉ https://portal.azure.com.
 12. Trên thanh bên phía bên trái, nhấp vào Dịch vụ ứng dụng rồi chọn ứng dụng của bạn trong cột danh mục mới vừa xuất hiện.
 13. Trên thanh bên phía bên trái trong khu vực ứng dụng, tìm nhóm CÀI ĐẶT rồi nhấp vào Chứng nhận SSL.
 14. Trong khu vực SSL mới, nhấp vào Tải lên chứng nhận.
 15. Trên thanh Thêm chứng nhận ở bên phải, nhấp vào biểu tượng thư mục để duyệt tìm và chọn tập tin .pfx rồi nhấp vào Mở.
 16. Nhập mật khẩu cho tập tin .pfx trong trường Mật khẩu chứng nhận rồi nhấp vào Gửi.
 17. Trong khu vực SSL chính, nhấp vào Thêm ràng buộc ở dưới chứng nhận mới.
 18. Trên thanh Thêm ràng buộc SSL ở bên phải, chọn Tên máy chủ lưu trữChứng nhận của bạn.
 19. Chọn SSL SNI trong mục Loại SSL rồi nhấp vào Thêm ràng buộc để hoàn tất việc cài đặt SSL.

Các bước tiếp theo

Thông tin thêm

Lưu ý: Chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.