Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Cài đặt thuế

Thiết lập thuế theo quốc gia hoặc khu vực cho các giao dịch mua của khách hàng. Thông thường, phần này chỉ cần thiết lập một lần, trừ khi bạn di chuyển địa điểm hoặc bắt đầu giao hàng từ nhiều địa điểm. Bạn sẽ cần sử dụng gói Cửa hàng trực tuyến để thực hiện việc này.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. In the Dashboard at the top of your site page, click Tax.
  Click Tax
 3. To change from the default (No Tax), click Edit to open the Edit Tax Rate window.
  Click Edit
 4. Chọn một Quốc gia/khu vực — danh sách bao gồm hơn 200 quốc gia.
 5. Để điều chỉnh cài đặt mức thuế của một địa điểm cụ thể cho phù hợp, Cửa hàng trực tuyến cung cấp cho bạn hai lựa chọn:
  Trong menu Bang/Tỉnh: Kết quả
  Chọn Tất cả bang/tỉnh Áp dụng mức thuế suất theo cấp độ quốc gia/khu vực
  Chọn Bang/tỉnh bất kỳ Áp dụng mức thuế suất theo cấp độ bang/tỉnh

  See Step 12 to apply a national and state/province tax.

 6. Nhập một mức thuế suất cho địa điểm đó. (Bạn có thể đặt một mức thuế khác cho mỗi địa điểm bạn thêm vào). Bạn cũng có thể chọn Mức giá đã bao gồm thuế cho các địa điểm tính thuế cá nhân.
 7. Nhấp Lưu để áp dụng phần cài đặt địa điểm và quay lại cửa sổ Thuế .
 8. To apply a second tax rate, for example one for a Country/Region and another for a State/Province, click Add tax location above the first tax.

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.