Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Cài đặt và kích hoạt Giao diện WordPress có phí

Sau khi bạn tải về giao diện WordPress® có phí, bạn cần phải tải nó vào tài khoản lưu trữ của bạn, giả nén, và sau đó kích hoạt nó.

Để cài đặt Giao diện WordPress có phí

  1. Tải lên tập tin ZIP có chứa giao diện vào thư mục /wp-content/themes. Để biết thêm thông tin, xem
    .
  2. Giải nén tập tin ZIP mà bạn mới tải lên. Để biết thêm thông tin, xem
    .

Để kích hoạt Giao diện WordPress có phí của bạn

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress của bạn (http://coolexample.com/wp-admin, với coolexample.com là tên miền của bạn).
  2. Từ menu Diện mạo, chọn Giao diện.
  3. Trong phần Giao diện hiện có, dưới Giao diện WordPress có phí, nhấn Kích hoạt.

Giao diện mới của bạn sẽ hiển thị ngay khi bạn truy cập trang web của bạn.

Để được trợ giúp thêm, xem các Hướng dẫn về WordPress.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.