Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Cài đặt WordPress

WordPress® là một nền tảng phát hành cá nhân, hoặc hệ thống quản lý nội dung mà bạn có thể sử dụng để cài đặt một blog trên website của bạn.

Để cài đặt WordPress trên tài khoản lưu trữ của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Đi đến thẻ Ứng dụng.
  5. Trong phần WordPress, bên cạnh Cài đặt, nhấp vào mũi tên chỉ xuống, và sau đó nhấp Cài đặt (Tùy chỉnh).
  6. Chọn tên miền mà bạn muốn sử dụng, nhập thư mục nơi bạn muốn cài đặt WordPress, và sau đó nhấp Cài đặt.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.