Cài đặt WordPress

Tài khoản dịch vụ lưu trữ có một công cụ tích hợp sẵn để cài đặt WordPress cho mọi miền bạn đã thêm vào dịch vụ lưu trữ.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản cPanel mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Quản lý.
  4. Nhấp vào Quản trị cPanel.
  5. Trên đầu menu cPanel, nhấp vào Ứng dụng.
  6. Trong phần Ứng dụng quản lý nội dung, nhấp vào biểu tượng WordPress.
  7. Nhấp vào Cài đặt ứng dụng này.
  8. Điền vào hoặc thay đổi bất kỳ trường nào, rồi nhấp vào Cài đặt.

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể đăng nhập vào WordPress bằng miền bạn đã chọn khi thiết lập.

Thông tin thêm

Trình dựng trang

Sau khi cài đặt WordPress, bạn sẽ thấy Trình hướng dẫn thiết lập WordPress vào lần đăng nhập đầu tiên.

Trình hướng dẫn thiết lập WordPress
  • Nếu bạn muốn sử dụng Trình dựng trang WordPress cho website của mình, hãy nhấp vào Tiếp tục.
  • Nếu bạn muốn sử dụng WordPress bình thường, không có tiện ích, hãy nhấp vào Không, cảm ơn.

Xem bài viết của chúng tôi về thiết lập WordPress lần đầu để biết thêm thông tin.

Các bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.