Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Cài đặt WordPress trên miền lưu trữ Linux sử dụng cPanel

Video này và phần hướng dẫn bên dưới là dành riêng cho các miền sử dụng dịch vụ lưu trữ trên Linux. Chúng giải thích cách cài đặt WordPress trên miền của bạn sử dụng cPanel.

Nếu bạn muốn sử dụng WordPress để tạo website hoặc sử dụng nó để viết blog, trước tiên bạn phải cài đặt chương trình này trên tài khoản lưu trữ của mình.

 1. Từ trang chủ cPanel, trong phần Ứng dụng web , nhấp blog WordPress.
 2. Nhấp Cài đặt ứng dụng này.
 3. Hoàn thành các trường sau, rồi nhấp Cài đặt:
  Trường Việc cần làm...
  Vị trí - Miền Chọn tên miền bạn muốn sử dụng.

  Nếu bạn muốn sử dụng một miền con (ví dụ như subdomain.coolexample.com), bạn nên thêm miền con này vào tài khoản của bạn.

  Vị trí - Thư mục (tùy chọn) Nhập thư mục mà bạn muốn cài WordPress.

  Nếu bạn muốn sử dụng WordPress làm website cho miền mà bạn đã chọn trong trường Miền, bạn cần đảm bảo trường Thư mục phải được để trống. Nếu bạn gõ một từ vào trường này, thì đó sẽ là nơi WordPress được cài đặt, và địa chỉ web (URL) của trang mà bạn tạo sẽ chứa tên thư mục. Ví dụ, nếu bạn gõ blog vào trường Thư mục, thì địa chỉ web của trang WordPress của bạn sẽ là coolexample.com/blog.

  Phiên bản Chọn phiên bản WordPress mà bạn muốn sử dụng. Bạn nên sử dụng tất cả các cài đặt mặc định này.
  Thiết lập Ở đây có một số tùy chọn được tự động tạo ra cho bạn. Bạn cần phải ghi nhớ chúng vì chúng có chứa tên người dùng và mật khẩu mà bạn sẽ phải sử dụng để đăng nhập vào trang WordPress.

  Bạn cần phải ghi nhớ hoặc thay đổi Tên người dùng quản trịMật khẩu quản trị.

  Bạn cũng phải nhớ chọn tùy chọn Xác thực 2 nhân tố mà bạn muốn sử dụng.
  Nâng cao Chọn cách thức mà bạn muốn sử dụng để quản lý các tùy chọn nâng cao như quản lý cơ sở dữ liệu và sao lưu.

Bước tiếp theo

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.