Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Can a domain name registered elsewhere use your system to register new nameservers?

No, you must register your domain name through us to use our system to register nameservers for it. For domain names registered elsewhere, you must register nameservers through your current registrar.

For more information, contact your current registrar.

If you registered nameservers through our system, you can assign them to domain names registered elsewhere. See Change nameservers for my domains for more information.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.