Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I accept credit card payments from customers located outside the United States?

Quick Shopping Cart® supports credit card payments from many international locations and currencies.

For a full list of supported countries, see Which countries do you support with International Shipping?

For a full list of accepted currencies, see What currencies can I use?

International customers can use the following payment gateways:

  • Print and Call
  • Cash On Delivery
  • PayPal® Express Checkout
  • Point of Sale (POS) Credit Card
  • Note: POS requires a SSL certificate. For more information, see Adding an SSL Certificate and Site Seal .


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.