Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I automate backups on my server?

Yes. Your backup is completely self-managed, and you have control over the scripts and programs you run on your dedicated server. To automatically back up your data, you can create a scheduled task in Windows or a cronjob in Linux.

Your server's control panel might also have a utility to automate backups.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.