Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Can I Cancel my Bid on Go Daddy Auctions?

No, bids cannot be canceled. We take the integrity of domain name auctions seriously, and want to make sure both buyers and sellers are protected. Before you bid, make sure you do your research. Each bid submitted on GoDaddy Auctions® is a binding contract.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.