Can I cancel my Fax Thru Email account and purchase a new one with the same fax number?

No, you cannot get the same fax number if you cancel your Fax Thru Email account and open a new one.

Warning: If you cancel, default on payment, or fail to renew your Fax Thru Email account, you cannot open a new account with the same fax number. A new fax number is issued with all new accounts.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.