Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I choose my Fax Thru Email fax number?

We do not offer the ability to select a specific fax number when purchasing or setting up a Fax Thru Email account.

Note: This includes Fax Thru Email accounts that you are setting up again after canceling them from within your account, defaulting on payment for them, or failing to renew the prior account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.