Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Can I create additional logins for my cPanel shared hosting account?

No. You cannot create additional logins for your cPanel shared hosting account.

However, you can grant others access to your account by letting them log in to cPanel directly, bypassing your customer account entirely. The direct cPanel login URL is:

http://coolexample.com/cpanel

Where coolexample.com is your domain name.

From here, they can log in using your cPanel account's username and password. If you need help finding those, see Reset your primary FTP password in cPanel.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.