Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I create my own website template for my Website Builder project?

You cannot create your own website template in Website Builder. You can, however, suggest new template designs. To suggest new designs, click the Feedback button located on the top right corner of the home screen. Our application developers will then review your suggestions.

You can also customize an existing template to meet your needs. If you have experience editing CSS, or cascading style sheets, you can change the design conditions of your template. For more information, see Adding Custom CSS.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.