Can I have multiple VAT IDs?

Yes. Each of the payment methods associated with your account can have a different VAT ID.

To Add a New Payment Method with a different VAT ID

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In the My Account section, click Credit Card & Payment Info.
 3. In the Payment Methods list, select No Payment Method and then click Update Payment Option.
 4. Under Change Payment Type, select Add New Payment Type, select the payment type you want to add, and then click Save Changes.
 5. Under New Payment Information, enter your account details and billing information.

  Note: If you are using a VAT ID, you must enter a company name.

 6. In the VAT (Tax ID) field, enter at Value Added Tax (VAT) ID.

  Note: When you select the country that is a member of the EU from the Country drop down list, the field for VAT (Tax ID) displays.

 7. Click Save Changes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.