Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I host with a third-party provider?

Unfortunately, you cannot host your Quick Shopping Cart with a third-party provider because it is hosted on our servers. However, you can make your Quick Shopping Cart the subdomain of a domain that you have hosted with a third-party provider by selecting Subdomain when you set up your Quick Shopping Cart.

For more information, see Setting Up a Subdomain as an Online Store.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.