Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I install a third-party control panel on my server?

Yes, you can purchase and install any third-party control panel to install on your server.

We currently offer the following control panels, depending on your server's OS:

  • Linux — Parallels Plesk Panel and cPanel/WHM
  • Windows — Parallels Plesk Panel

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.