Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I Install DotNetNuke in my Root Folder?

No, but you can create a meta redirect tag in your index file to forward site visitors to the correct folder.

An example of a meta redirect is:

<meta http-equiv="refresh" content="1;url=http://www.coolexample.com/secondaryfolder/site_to_forward_to.html">

This example creates a forward after 1 second to http://www.coolexample.com/secondaryfolder/site_to_forward_to.html.

For more information about using DotNetNuke on your website through your Windows shared hosting account, see What is DotNetNuke 4.0 (DNN)?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.