Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I install Windows patches on my Virtual Private Server?

Your ability to install patches on your Windows® Virtual Private Server (VPS) depends on which version of Windows your server runs.

  • Windows 2003 — You cannot patch your server because of the virtualization software we use. Your server receives patches when we upgrade the server hosting it.

    We review and test patches released by Microsoft each month. We begin installation of any relevant patches on our Windows Virtual Private Servers (VPS) as soon as the virtualization software vendor confirms compatibility with the virtualization software.
  • Windows 2008 — You can patch your own server.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.