Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I keep my Fax Thru Email phone number if I cancel my account?

Fax Thru Email is no longer sold, so your number cannot be applied to another account.

Existing customers can keep using their fax number as long as they have a Fax Thru Email. If you cancel the account, the number will no longer work.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.