Can I move Site Backup to a different hosting account or server?

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

No, you cannot change the hosting account or server connected to your Site Backup plan.

If you want to use Site Backup on another hosting account or server, you can add a Site Backups plan to it.

However, for shared hosting account you can change the domain name the hosting account uses (Web & Classic / cPanel / Plesk).

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.