Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I order a hosting account if I live outside the United States?

You can order Web hosting even though you don't live in the United States, unless you live in one of the countries listed below.

Countries whose governments have been declared sponsors of international terrorism by the United States Department of State (more info):

  • Iran
  • Sudan
  • Syria

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.