Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I organize my files in Online File Folder?

Yes, you can organize your files in Online Storage by building a directory tree with an unlimited number of folders and then moving your files into those folders. When you first begin, the program creates a root folder based on your user name. The root folder cannot be modified, and serves as the parent folder in the directory.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.