Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Can I register domain names if I don't have a hosting provider?

Yes. You can register domain names before you find a hosting provider, and, in fact, you are not required to host a domain name.

When you register a domain name with us, we automatically park it. A temporary, parked page displays when visitors type the domain name into their browser's address bar. The parked page indicates you are reserving the site.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.