Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Can I request a certificate for an intranet name or IP address?

No - we no longer accept certificate requests for either intranet names or IP addresses. This is an industry-wide standard, not one specific to GoDaddy.

Here are example of the types of "common names" you cannot request certificates for:

Loại Ví dụ
Intranet server1, mail, server2.local
IPv4 192.1.2.3
IPv6 fe80:4:6c:8c74:0000:5efe:109.21

Why does this policy exist?

Để tạo môi trường trực tuyến an toàn hơn, các thành viên của Certificate Authorities Browser Forum đã gặp nhau để xác định những hướng dẫn thực hiện đối với các chứng nhận SSL. Kết quả là, có hiệu lực vào ngày 01 tháng mười năm 2016, các Đơn vị chứng nhận (CA) phải thu hồi lại các chứng nhận SSL sử dụng tên mạng nội bộ hoặc các địa chỉ IP.

In short, this policy increases security. Because internal server names are not unique, they are vulnerable to man-in-the-middle (MITM) attacks. In a MITM attack, the attacker uses a copy of the real certificate or a duplicate certificate to intercept and retransmit messages. Because CAs issue multiple certificates for the same internal name, an attacker can make a valid request for a duplicate certificate and use it for the MITM.

Để đọc các hướng dẫn về CA/Browser Forum, bấm vào đây.

What are my alternatives if I want to use an IP address?

Instead of securing IP addresses and intranet names, you should reconfigure servers to use Fully Qualified Domain Names (FQDNs), such as www.coolexample.com.

After configuring a FQDN to point to your IP address, you can generate a CSR for the domain name, and then request your certificate.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.