Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I run both PHP 4 and PHP 5 applications on my hosting account?

No. Starting August 1, 2012 we removed older versions of PHP from our Linux and Windows servers and replaced them with the newer version of PHP 5.3. These older versions of PHP are no longer supported, and have become outdated. PHP 5.3 is more stable, and most important, more secure.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.