Can I run Magento on shared hosting?

You can run Magento® on Linux shared hosting, however, shared hosting will not give an optimal user experience. To get the best performance, you need a VPS or Dedicated Server. Running Magento on shared hosting may result in the site running slowly and may affect your customers' experience.

Further, if you want to run Magento on a shared hosting account, you must disable FastCGI.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.